Home
Actueel
Partners
Documenten
Sensor Live
Jaar verslagen
Resultaten
Nieuwsbrief
Contact

Project WaterSense afgesloten

De afgelopen vier jaar hebben acht partijen de mogelijkheden van sensortechnologie voor waterbeheer onderzocht. Op het eind symposium op 28 juni 2012 bij de proefboerderij 't Kompas in Valthermond werden de resultaten gepresenteerd.

Klik hier om het eindrapport van WaterSense te downloaden.

Klik hier om de laatste nieuwsbrief te downloaden.

In WaterSense is een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer ontwikkeld. Dit systeem geeft met gebruik van sensordata vlakdekkende gedetailleerde informatie over de actuele hoeveelheid water in het beheergebied en de verwachte ontwikkeling daarvan. De waterbeheerders kunnen in een vroegtijdig stadium maatregelen nemen om wateroverlast of watertekort te voorkomen. Boeren krijgen door dit systeem veel meer inzicht in de groei van hun gewas en de vochthuishouding en kunnen daardoor gerichtere maatregelen nemen. Het is niet gelukt om voor waterkwaliteit een beslissingsondersteunend systeem te maken, omdat het nog niet mogelijk is om met sensoren de waterkwaliteit in de wortelzone te meten. Projectpartner Dacom ontwikkelt nu een nitraat sensor voor de wortelzone en hoopt deze in 2014 op de markt te brengen.

Drentse gedeputeerde Tanja Klip sluit WaterSense af.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider M. Buitenkamp, 06 21 57 84 77 of met de deelnemende bedrijven. De gegevens staan in de bijlage van het eindrapport.NL EN